Home

Beste sympathisant,

Een bedevaart is “een ingetogen reis naar een religieuze of spirituele plaats”. De tocht heeft voor veel deelnemers een grote betekenis omdat hij ingegeven is door individuele, persoonlijke motieven. Het ondernemen van de bedevaart wordt dan ook vaak als louterend ervaren. Een bedevaart kan een manier zijn om boete te doen, om te danken of om iets af te smeken.

Ook in België zijn er traditionele bedevaartplaatsen in onder meer Oostakker, Scherpenheuvel, Banneux en uiteraard Halle. In veel van deze lokale bedevaartsoorden wordt een miraculeus Mariabeeld vereerd. In Halle is dat onze Zwarte Madonna. Tot op de dag van vandaag worden er tal van traditionele voettochten afgelegd naar deze plaatsen. Meestal zijn dat dagtochten langs traditionele wandelpaden die voor dag en dauw van start gaan. De bedevaarders vertrekken dan in hun woonplaats en leggen enkele tientallen kilometers te voet af naar het bedevaartsoord. Als de groep het bedevaartsoord bereikt heeft, wordt er gewoonlijk een mis opgedragen. De groep wordt dan door de priester gezegend. Een groot aantal van deze bedevaarten worden in mei, de Mariamaand, gewandeld.

Ook de Broederschap organiseert een bedevaart vanaf onze woonplaats naar de Zwarte Madonna van Halle. Ook wij gaan voor dag en dauw vertrekken en leggen enkele kilometers te voet af. Ook wij gaan de bedevaart afsluiten met een mis in onze basiliek. Traditiegetrouw gaan wij dit doen onder de vorm van een fakkeltocht. We vertrekken op ’s morgens vroeg op Pinksteren om 00:01 uur aan de kapel van de Wolvendries. We stappen in groep naar de basiliek waar we om 01:00 uur de mis kunnen bijwonen. Tussendoor worden enkele bezinningsteksten gelezen en zullen liederen gezongen worden. Na de mis biedt de Broederschap een drankje aan.

Doe mee aan deze bidtocht! U zal niet alleen zijn: in de vorige editie waren we met meer dan 200 deelnemers. Kom rond 23:45 naar de school van de Wolvendries om een fakkel op te halen. We stappen langs de openbare weg zodat iedereen vlot kan meestappen. Breng indien mogelijk een fluo hesje mee. We wensen u in elk geval een vruchtbare bedevaart toe.

Alvast bedankt,

 

Voor meer informatie: info@mariaprocessie.be