Home

Beste sympathisanten,

De Mariaprocessie zal dit jaar niet uitgaan. Met spijt in het hart zijn de stad en de Broederschap van O.L.-Vrouw dit overeengekomen. De processie wordt elke twee jaar georganiseerd op Pinksteren. Maar omwille van de huidige voorzorgsmaatregelen tegen het coronavirus kan de plechtige optocht niet op een goeie manier voorbereid worden.

 

In 2018 was de Mariaprocessie het hoogtepunt van het feestjaar ‘Halle, 750 jaar Mariastad’. Naar aanleiding hiervan werd de processie grondig vernieuwd en kreeg Halle het bezoek van enkele eregasten zoals kardinaal De Kesel en koningin Mathilde. De processie lokte ook heel veel bezoekers waardoor de Broederschap van O.L.-Vrouw van Halle meer dan ooit gemotiveerd was om het bereikte niveau aan te houden.

De processie zou dit jaar uitgaan op zondag 31 mei. Met wat geluk zijn de coronaperikelen op dat ogenblik voorbij. Maar aan zo’n processie gaan maanden van voorbereiding vooraf. En die kan het Broederschap van O.L.-Vrouw van Halle momenteel niet treffen door de strenge voorzorgsmaatregelen.

Onder meer de opbouw van de wagens, het in orde brengen van de historische kleding, het overleg met de verenigingen en scholen…. Al deze voorbereidingen werden uit voorzorg ‘on hold’ gezet. De timing wordt echter te krap om alles klaar te krijgen tegen 31 mei.
De broederschap is er zich ook van bewust dat alle verenigingen en zeker de scholen binnenkort andere prioriteiten zullen hebben dan een deelname aan de processie.

Daarom hebben de Broederschap van O.L.-Vrouw in overleg met de stad beslist om de editie van 2020 te schrappen, en te verplaatsen naar Pinksteren 2021.

Na carnaval en de Sint-Veroonmars in Lembeek is dit al het derde grote evenement dat deel uitmaakt van het DNA van onze stad, dat niet zal kunnen doorgaan. Het blijven onwezenlijke en telkens zeer emotionele beslissingen. Maar we beseffen allemaal dat de actualiteit en de volksgezondheid ons momenteel geen andere  keuze laten.

Indien de coronamaatregelen op 31 mei niet meer van kracht zijn, zal de Broederschap van O.L.-Vrouw mogelijk een kleine plechtigheid organiseren en een rondgang met het Mariabeeld. Maar het is nog te vroeg en ook te voorbarig om daar al details over te geven. Veiligheid en gezondheid gaan de komende weken en maanden boven al de rest.

Meer informatie vind u hier

Het bestuur van de Broederschap O.L.-Vrouw van Halle.

Vind ons ook op
  • 163
    Shares