Privacyverklaring AVG

De Broederschap van Onze-Lieve-Vrouw van Halle denkt ook aan uw privacy
Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Op 25 mei 2018 ging de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), ook gekend als de General Data Protection Regulation (GDPR), in voege. Deze verordening verplicht iedereen die persoonsgegevens bewaart en gebruikt, om de betrokkenen te informeren over welke gegevens er worden bewaard, waarvoor ze worden gebruikt en waarom en wie er toegang toe heeft.

Binnen de Broederschap van Onze-Lieve-Vrouw van Halle worden de volgende persoonsgegevens bij gehouden:

 • Steunende leden:
  Wij verzamelen uw naam en voornaam, uw adres en indien bij ons bekend uw telefoonnummer en e-mailadres. U heeft ons deze informatie gegeven op het ogenblik dat u lid werd. Deze gegevens worden enkel en uitsluitend gebruikt om u informatie te bezorgen omtrent de activiteiten van onze vereniging. De toegang tot de gegevens is strikt beperkt tot de bestuursleden. Verder worden de verzamelde gegevens op geen enkele manier verspreid of aan derden ter beschikking gesteld.
 • Deelnemers aan evenementen
  Wij maken van onze evenementen regelmatig foto’s of korte filmopnames. Een aantal van deze foto’s worden gebruikt voor de website of gebruiken we soms om publicaties, folders te illustreren. Voor de eventuele publicatie van gerichte foto’s hebben we volgens de privacywetgeving uw toestemming nodig. U heeft ons deze toelating al dan niet gegeven op het ogenblik dat u lid werd of zich inschreef voor deelname aan het evenement.
 • Deelnemers aan de Mariaprocessie: 

  Individuele figuranten
  Wij verzamelen uw naam en voornaam, uw adres, uw e-mailadres, uw telefoonnummer, uw geboortedatum en uw lichaamsmaten. U heeft ons deze informatie gegeven op het ogenblik dat u zich inschreef voor de processie.Groepen, verenigingen, …
  Wij verzamelen van de groepen, de verenigingen, … de naam, het volledig adres, het BTW nummer, het e-mail adres, het telefoonnummer en de contactpersonen.

  Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt in het kader van de organisatie van de Mariaprocessie.

De toegang tot de gegevens is strikt beperkt tot de bestuursleden en de medewerkers op een “need-to-know” basis. Ze worden enkel doorgegeven aan derde partijen indien er hiervoor een wettelijke (bv. veiligheidsdiensten) of contractuele (bv. de verzekering) basis aanwezig is.
Hiernaast worden de gegevens op geen enkele manier verspreid of aan derden ter beschikking gesteld.

Alle gegevens worden bewaard op de computer van de secretaris van de vereniging op een geëncrypteerd volume.

U heeft het recht op inzage, correctie of verwijdering van de gegevens, die op uw persoon betrekking hebben. Dit kan op eenvoudig verzoek via e-mail aan secretariaat@mariaprocessie.be.

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens dan vragen wij je hierover direct contact met ons op te nemen. Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA):

Drukpersstraat 35
1000 Brussel
https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be

De Broederschap van O.L.-Vrouw van Halle kan deze privacyverklaring steeds wijzigen. De laatste wijziging gebeurde op 10 juli 2018.

Vind ons ook op