Doe ook mee!

Het jubeljaar “Halle, 750 jaar Mariastad” kan maar slagen wanneer de verenigingen van groot Halle hun medewerking toezeggen.

Organiseer ook een initiatief dat past binnen het thema van het jubeljaar!

 

De stad Halle ondersteunt de verenigingen die mee werken via projectsubsidies. U kan een bedrag ontvangen tussen 250 euro en 1500 euro indien uw project wordt aanvaard.

Het aanvraagdocument en subsidiereglement van de stad kan u hieronder vinden. Zij zijn ook beschikbaar op de website van de stad (www.halle.be).

Vergeet op het aanvraagformulier niet te vermelden dat het project past binnen het jubeljaar.

Vind ons ook op