Geschiedenis

oorkonde 1335
oorkonde 1335

Het vroegste spoor van de processie van
Onze-Lieve-Vrouw van Halle dateert uit de vroege 14de eeuw. Op 4 mei van het jaar 1335  zijn 17 bisschoppen en 1 aartsbisschop verenigd te Avignon, de toenmalige verblijfplaats van de paus.
In een oorkonde verlenen zij 40 dagen aflaat aan al wie “devoot deelneemt aan de processie die jaarlijks wordt gehouden op de zondag van Maria-geboorte en gedurende het octaaf van dat feest“.
Hoe de processie er toen uit zag en welke weg ze volgde is niet geweten.

Hoe de processie er in 1780 uitzag, dat weten we wel! Dat werd een jubileumuitgave ter gelegenheid van de tweehonderdste verjaardag van de mislukte belegering van Olivier van den Tympel op 9 en 10 juli 1580. Zoals de gedenksteen in de basiliek laat zien, mislukte deze belegering omdat de ladders van het aanvallende leger te kort waren.
De feestelijkheden begonnen tijdens het weekend van Kermis ’t Halle onder groot klokkengelui en zouden duren tot de 4de zondag van oktober. 2 maanden feest dus! Gedurende deze periode ging de processie iedere zondag uit!

En nu zo vele eeuwen later trekt er nog steeds een mooie Mariaprocessie door de Halse straten, tweejaarlijks op Pinksterzondag. Ontdek het binnenkort in de publicatie “HOOGTEPUNTEN UIT 600 JAAR PROCESSIE TE HALLE” van Johan Vencken.

 

Vind ons ook op