Geschiedenis

oorkonde 1335

oorkonde 1335

Het vroegste spoor van de processie van
Onze-Lieve-Vrouw van Halle dateert uit de vroege 14de eeuw. Op 4 mei van het jaar 1335  zijn 17 bisschoppen en 1 aartsbisschop verenigd te Avignon, de toenmalige verblijfplaats van de paus.
In een oorkonde verlenen zij 40 dagen aflaat aan al wie “devoot deelneemt aan de processie die jaarlijks wordt gehouden op de zondag van Maria-geboorte en gedurende het octaaf van dat feest of bidden voor de verplichte … (de tekst is verder onleesbaar)“.
Hoe de processie er toen uit zag en welke weg ze volgde is niet geweten.

De Mariaprocessie zoals we ze vandaag kennen is een exploot van de 19de eeuwse romantiek, waarin de herinnering aan de grote feite uit de geschiedenis centraal stonden.

De processie gaat tweejaarlijks uit op de hoogdag van Pinksteren en is een evocatie van de geschiedenis van het bedevaartsoord Halle.

Vind ons ook op